Home » Công Nghệ (page 3)

Công Nghệ

Những kiểu laptop có thiết kế lạ nhất thế giới

Datamancer Steampunk

Laptop không chỉ là đồ vật hình chữ nhật xám xịt đặt trên bàn làm việc. Với bàn tay tài hoa và kỹ thuật tiên tiến, laptop trở thành tác phẩm nghệ thuật hoặc một bộ não tư duy của một trung tâm chiến lược. Có thể bạn cần tìm cách mua hàng trên amazon Ergonomic Dual Screen Split Keyboard Laptop Một …

Read More »